ข่าวสารกิจกรรมนักเรียน

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับบัตรเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2563

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับบัตรเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนตรวจสอบรายชื่อ และข้อมูลนักเรียนได้รับบัตรเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการสแกน QR Code หากมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งแก้ไข สามารถดำเนินการติดต่อได้ที่คุณเชียรชัย เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 091-545-4232 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่...

การรายงานผลการแข่งขันทางวิชาการ ด้านทักษะ และด้านกีฬา ผ่านระบบออนไลน์

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการส่งรายงานผลการแข่งขันทางวิชาการ ด้านทักษะ และด้านกีฬา สามารถส่งรายงานผลการแข่งขันทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดทำขึ้น โดยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ เพื่อกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่เเจ้งไว้ด้านล่างนี้ รายงานผลการแข่งขันทางวิชาการ คณิตศาสตร์ https://bit.ly/2TPfPj0 ภาษาไทย https://bit.ly/3CaMK2P สังคมศึกษา https://bit.ly/3xmH7ea ภาษาต่างประเทศ https://bit.ly/3ijZ88L ดนตรี - นาฏศิลป์ https://bit.ly/3ijMXc7 ...

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ มอบถุงปันสุขให้แก่เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 คณะผู้แทนกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.พัชรี วรจรัสรังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกันจัดมอบ "ถุงปันสุข" ประกอบด้วยอาหารและของใช้จำเป็นเพื่อการดำรงชีพ จำนวน 48 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) หน่วยโภชนาการ หน่วยอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของบริษัทภายนอก ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ...

พิธีทำบุญโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดพิธีสักการะบูชาพระพุทธวีร์สีห์ตรีโลกนาถ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ณ บริเวณลานทอง พร้อมทั้งสักการะบูชาเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน ณ บริเวณลานต้นโพธิ์ สนามเด็กเล่น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมี ผศ.ทินกร บัวพูล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน รศ. พัชรี วรจรัสรังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองคณบดี ผู้บริหาร...