ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยตนเองให้แก่โรงเรียน (25/08/64)

คุณพงศธัช อัศวินวิจิตร กรรมการฝ่ายหารายได้ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณกิตติ อภิชนบัญชา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยตนเอง (Rapid Antigen Test Kits) จำนวน 200 ชุด ให้แก่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ พัชรี...

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับบัตรเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2563

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับบัตรเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนตรวจสอบรายชื่อ และข้อมูลนักเรียนได้รับบัตรเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการสแกน QR Code หากมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งแก้ไข สามารถดำเนินการติดต่อได้ที่คุณเชียรชัย เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 091-545-4232 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่...

การรายงานผลการแข่งขันทางวิชาการ ด้านทักษะ และด้านกีฬา ผ่านระบบออนไลน์

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการส่งรายงานผลการแข่งขันทางวิชาการ ด้านทักษะ และด้านกีฬา สามารถส่งรายงานผลการแข่งขันทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดทำขึ้น โดยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ เพื่อกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่เเจ้งไว้ด้านล่างนี้ รายงานผลการแข่งขันทางวิชาการ คณิตศาสตร์ https://bit.ly/2TPfPj0 ภาษาไทย https://bit.ly/3CaMK2P สังคมศึกษา https://bit.ly/3xmH7ea ภาษาต่างประเทศ https://bit.ly/3ijZ88L ดนตรี - นาฏศิลป์ https://bit.ly/3ijMXc7 ...