รวมพลังชาวสาธิตจุฬาฯ ครบ 60 ปี Big Cleaning Day (ครั้งที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2561
Annual Big Cleaning Day (No. 8) for academic year 2018
60th SATIT CHULA
(17/05/2561)

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้จัดกิจกรรมรวมพลังชาวสาธิตจุฬาฯ ครบ 60 ปี Big Cleaning Day (ครั้งที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนได้มีส่วนร่วมช่วยกันในการทำความสะอาดโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน