Loading...
หน้าแรก2022-05-31T16:44:26+07:00

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอเรียนเชิญร่วมงานโครงการบรรพชาสามเณรสาธิตจุฬาฯ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

March 17, 2023|
Go to Top