Loading...
หน้าแรก2022-05-31T16:44:26+07:00

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ขอเชิญนักเรียน อาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง ร่วมงาน “ร่มเย็น เป็นสุข” เทศกาลตลาดนัดการงานอาชีพ สนุกกับภูมิปัญญา

December 8, 2022|

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ด.ญ. ภาวิดา เทียมชีวะศิลป์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร รางวัล “วัฒนคุณาธร” ระดับประเทศ

October 17, 2022|

Go to Top