กิจกรรม “รับเพื่อนพ้อง พี่น้อง ป.1” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

By |2020-08-18T05:39:03+07:00June 9, 2018|ข่าวสารนักเรียน|

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ จัดกิจกรรม “รับเพื่อนพ้อง [...]

คณะนักเรียนและคณาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนสามพรานริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม

By |2020-08-18T05:38:05+07:00February 26, 2018|ข่าวสารนักเรียน|

ป.1 ทัศนศึกษาสวนสามพราน นครปฐม (สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา) Primary 1 students' field trip [...]

คณะนักเรียนและคณาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

By |2020-08-18T05:37:24+07:00February 13, 2018|ข่าวสารนักเรียน|

ป.5 ทัศนศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา Primary 5 students' field trip to Phra [...]

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ทัศนศึกษา ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

By |2020-08-18T05:36:37+07:00February 8, 2018|ข่าวสารนักเรียน|

ป.6 ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ จังหวัดสมุทรสงคราม (8/02/2561) วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คณะนักเรียนและคณาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [...]

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ทัศนศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร

By |2020-08-18T05:36:31+07:00February 2, 2018|ข่าวสารนักเรียน|

ป.4 ทัศนศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร (2/02/2561) วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คณะนักเรียนและคณาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [...]

Go to Top