จดหมายจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  ดาวน์โหลดที่นี้

 

อ่านขั้นตอนการสมัครผ่าน “ระบบโครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา”

ในระบบ 🔹 CUD Smart School 🔹 และ 🔸 CUD PLUS+ 🔸 >> คลิกที่นี้

วีดิทัศน์แนะแนวหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษในโครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

โดยสถาบันบริติช เคานซิล (British Council) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ปีการศึกษา 2565