โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม Pom Pom Cheerleader จำนวน 20 คน ที่เข้าร่วมการประกวดการเต้นในนามโรงเรียน (ประเภทเดี่ยว) ได้รับรางวัลมา 14 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และนักเรียนชมรม Pom Pom Cheerleader จำนวน 14 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดการเต้นในนามโรงเรียน (ประเภทกลุ่ม) ในรายการ A.T.O.D 2018 (International Dance Competition) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ