เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ตามที่ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพศิลปะงานเทศกาลโคมไฟในโครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister Schools) ร่วมกับ เมืองโคเกะ ประเทศญี่ปุ่น ทางระบบออนไลน์ ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จึงขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองในรายชื่อเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อรับฟังรายละเอียดและข้อชี้แจงต่างๆ ของโครงการฯ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยโรงเรียนส่งลิงก์การประชุมให้ท่านทางอีเมล (E-mail) ที่กรอกในแบบฟอร์มการสมัคร ทั้งนี้โปรดตรวจเช็คอีเมลหรืออีเมลขยะของท่าน หากไม่ได้รับโปรดติดต่อกลับทาง Facebook

กำหนดประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
วันจันทร์ที่  16  สิงหาคม  2564  เวลา 15.30 น.
(Time: Aug 16, 2021 03:30 PM Bangkok)