คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดจดหมายการคัดเลือกเข้า CUDEP65 (PDF)