โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2564

By |2021-10-20T09:52:11+07:00August 4, 2021|เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ|

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หลักสูตร : ศิลปะเด็ก [...]

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับโครงการ Chula Zero Waste รวมพลังรีไซเคิลกล่อง UHT เป็นโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนภายใต้โครงการกล่องวิเศษ

By |2020-01-01T10:26:04+07:00February 20, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ|

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ โครงการ Chula Zero Waste รวมพลังรีไซเคิลกล่อง UHT เป็นโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนภายใต้โครงการกล่องวิเศษ     [...]

โครงการบริการวิชาการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

By |2020-01-03T07:42:56+07:00January 20, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ|

การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “สนุกกับคณิต คิดอย่างสร้างสรรค์ สารพันกิจกรรม นำไปใช้ชีวิตประจำวัน” วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

โครงการติดตามและนิเทศการสอนครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

By |2020-01-01T05:26:55+07:00November 30, 2017|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารบุคลากร, เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ|

ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ และอาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล ได้เดินทางไปนิเทศการสอนครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในโครงการติดตามและนิเทศการสอนครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน [...]

Go to Top