วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม จัดกิจกรรม “วันสหกรณ์ 2561” ระหว่างเวลา 15.00 – 17.00 น. ณ บริเวณชั้นล่างอาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ โดยมีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ประเภทนักเรียน นักเรียนจิตอาสา และผู้ปกครองจิตอาสาช่วยงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 อีกทั้งได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา เนื่องในวันสหกรณ์ มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมาย ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ ชม ชิม ช้อป กันอย่างเพลิดเพลินหลังเลิกเรียน ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการเช่าแผงจำหน่ายสินค้าที่มาร่วมเปิดร้านในวันนี้  ทางสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม นำไปสมทบทุนเงินร่วมบริจาคมอบให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในงาน Happy Valentine Charity 2018 (กิจกรรมงานวันแห่งความรัก ประจำปีการศึกษา 2560) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท