เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการส่งรายงานผลการแข่งขันทางวิชาการ ด้านทักษะ และด้านกีฬา สามารถส่งรายงานผลการแข่งขันทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดทำขึ้น โดยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ เพื่อกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่เเจ้งไว้ด้านล่างนี้
📌 รายงานผลการแข่งขันทางวิชาการ 📌
– คณิตศาสตร์ https://bit.ly/2TPfPj0
– ภาษาไทย https://bit.ly/3CaMK2P
– สังคมศึกษา https://bit.ly/3xmH7ea
– ภาษาต่างประเทศ https://bit.ly/3ijZ88L
– ดนตรี – นาฏศิลป์ https://bit.ly/3ijMXc7
– วิทยาศาสตร์ https://bit.ly/3s0DBW2
– ศิลปะ https://bit.ly/3lr4W27
– นวัตกรรม https://bit.ly/3ygmtOh
📌 รายงานผลการแข่งขันด้านทักษะ และด้านกีฬา 📌
– การงานอาชีพและวิทยาการคำนวณ https://bit.ly/3mx24QM
– กรีฑา https://bit.ly/3Mymx25
– กอล์ฟ https://bit.ly/3zzqpxf
– เทนนิส https://bit.ly/3MEdmx2
– เทเบิลเทนนิส https://bit.ly/3mBBRRg
– แบดมินตัน https://bit.ly/3xA0TGE
– หมากกระดาน https://bit.ly/3mEVgQY
– เปตอง https://bit.ly/3O57oXf
– ว่ายน้ำ https://bit.ly/39cupc8
– ลีลาศ https://bit.ly/3O4KHCv
– Dancing https://bit.ly/3mAJVla
– อื่นๆ https://bit.ly/3mCDTAx
*** ในส่วนของกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล และแฮนด์บอล ขอให้แจ้งผ่านผู้ควบคุมทีมเท่านั้น ***