โครงการ 60 ปี น้ำใจสาธิตจุฬาฯ กิจกรรมมอบความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
บริการตรวจสุขภาพและสุขภาพฟัน พร้อมทั้งมอบของขวัญให้กับเยาวชน
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
ณ กรมอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
(13/01/2561)

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดกิจกรรมมอบความรู้ ความสนุกสนาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ “60 ปี น้ำใจสาธิตจุฬาฯ” ร่วมกับกรมอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรมตามวัยอันควร อีกทั้งเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่เด็กและเยาวชนในการสร้างพลเมืองที่ดีมีคุณภาพให้กับประเทศ ตลอดจนเพื่อให้เป็นเวลาพิเศษที่นักเรียน คณาจารย์ บุคลากร นิสิตสาขาพลศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ณ กรมอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีฐานกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ ฐานวาดรูปศิลปะ ฐานเล่นดนตรี ฐานเกมบิงโก ฐานกีฬาฮาเฮ และฐานบริการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพฟันให้กับเด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และทันตแพทย์อาสามาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ทั้งนี้ยังได้นำหนังสือ เครื่องแต่งกาย ของเล่น ตุ๊กตา และขนม นำไปแจกให้กับเด็กๆ อีกด้วย

นอกจากนี้หลังจากจัดกิจกรรมโครงการเสร็จสิ้น ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสพาคณะนักเรียน คณาจารย์ บุคลากร นิสิตสาขาพลศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ชมพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง พร้อมกับเข้ากราบสักการะพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร​ พระประธานประจำวัดพระสมุทรเจดีย์​ จังหวัดสมุทรปราการ