วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์และป้องกันเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก และรณรงค์การป้องกันเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมการจัดขบวนพาเหรดรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน การแสดง ปอม ปอม เชียร์ พร้อมทั้งจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล SOCCER 4v4 ระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ รุ่น ป.3 – 4 : ทีม Gamer Team
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น ป.3 – 4 : ทีม Dream Team
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น ป.3 – 4 : ทีมเล็กพริกขี้หนู UTD
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่น ป.3 – 4 : ทีม To be Confirmed

รางวัลชนะเลิศ รุ่น ป.5 – 6 : ทีมใหญ่พริกขี้หนู UTD

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น ป.5 – 6 : ทีม Super Star

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น ป.5 – 6 : ทีมหกทับหก เอฟซี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่น ป.5 – 6 : ทีม PowerSix Girl