ผู้อำนวยการ นักเรียน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกจิตอาสาร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10” ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)” พร้อมกับน้องๆ เยาวชน TYC ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติของกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ (20/07/2562)