โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2564

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หลักสูตร : ศิลปะเด็ก … Continue reading โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2564