วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2561 “สาธิตจุฬาฯ อำลาปีไก่ ก้าวใหม่ปีจอ” โดยมี รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติร่วมเป็นประธาน พร้อม ผศ.ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม คุณกิตติ อภิชนบัญชา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้า พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 46 รูป และพิธีมอบของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนทั้งหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งอาจารย์ผู้เกษียณอายุการทำงานช่วยสอน ผู้ปกครองอาสาด้านการเรียนการสอน ด้านการแพทย์และพยาบาล และด้านกิจการนักเรียน

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561 “สาธิตจุฬาฯ อำลาปีไก่ ก้าวใหม่ปีจอ”
(ภาคเช้า / ทำบุญ / มอบของที่ระลึก)
Satit Chula 2018 New Year activity
(8/12/2560)

 

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561 “สาธิตจุฬาฯ อำลาปีไก่ ก้าวใหม่ปีจอ”
(ภาคเช้า / การแสดง)
Satit Chula 2018 New Year activity
(8/12/2560)

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีช่วงเช้า มีการแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้รับการฝึกซ้อมการแสดงโดยคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี-นาฏศิลป์ ภายใต้ธีมงาน “รื่นเริง”

รายการที่ 1 การแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล ชุด “พระราชาในนิทาน”

รายการที่ 2 การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุด “รัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งความรัก”

รายการที่ 3 การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุด “รำวงรื่นเริง”

รายการที่ 4 การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด “ตะลุงงสากล”

รายการที่ 5 การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด “บ้านใกล้เรือนเคียง”

รายการที่ 6 การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุด “ส่งความสุขสันต์ รับขวัญปีใหม่”

รายการที่ 7 การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด “ฟลอร์เฟื่องฟ้า”

 

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561 “สาธิตจุฬาฯ อำลาปีไก่ ก้าวใหม่ปีจอ”
(กิจกรรมสอยดาว / ซุ้มเกม)
Satit Chula 2018 New Year activity
(8/12/2560)

หลังจากชื่นชมการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างประทับใจแล้ว นักเรียนและครอบครัวได้พักผ่อนรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ช่วงเวลานี้ยังมีขบวนพาเหรดวงโยธวาทิตของโรงเรียน มาสร้างความสุขผ่านเสียงดนตรีโดบรอบบริเวณโรงเรียนให้กับทุกคนได้เพลิดเพลิน อีกทั้งยังกิจกรรมสอยดาวจับรางวัล ซุ้มเกมหลากหลายประเภท และซุ้มสวนสนุกขนาดเล็ก มีทั้งบ้านลม เรือปั่นมือ บอลลูนน้ำ ม้าหมุน แทมโพลี ฯลฯ ให้กับนักเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีแสดงความสามารถด้านการขับร้องเพลงและบรรเลงดนตรีที่มาสร้างความสุข สนุกสนานรื่นเริงเป็นอย่างมาก

  กิจกรรมจับสลากสอยดาว สนันบสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม