สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ โครงการ Chula Zero Waste รวมพลังรีไซเคิลกล่อง UHT เป็นโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนภายใต้โครงการกล่องวิเศษ    

โครงการ Chula Zero Waste นำโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมและโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับโครงการกล่องวิเศษ บริษัทอำพลฟู้ดส์ จำกัด ตั้งจุดรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มประเภทยูเอชที (UHT) ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา โดยเปิดรับบริจาคกล่อง UHT ทุกประเภทที่ล้างสะอาดแล้ว และได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรจุฬาฯ เป็นอย่างดี จวบจนถึงปัจจุบัน โครงการฯ สามารถรวบรวมกล่องยูเอชทีส่งให้บริษัท จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นน้ำหนักรวม 250 กิโลกรัม หรือประมาณ 25,000 กล่อง ซึ่งบริษัทจะนำมาแปรรูปเป็นแผ่นชิปบอร์ด (Chipboard) แล้วนำมาประกอบเป็นโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียนที่แข็งแรงและทนทานส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยทุกๆ 2,500 กล่องสามารถแปรรูปเป็นโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนได้ 1 ชุด 

ทางโครงการฯ ยังคงเปิดรับบริจาคกล่องยูเอชทีที่ตัด ล้างและเก็บเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถนำมาบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาค ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (ใกล้ประตูทางเข้า)  และสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ Chula Zero Waste ได้ที่ Facebook: CHULA Zero Waste หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี ผู้จัดการโครงการ  โทร 02-2188217 E-mail: chulazerowaste@gmail.com