กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยผู้อำนวยการ มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย
The Principal on behalf of the Science Department donated funds to the Elephant Foundation
(12/02/2561)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบเงินบริจาคที่ได้รับจากการจัดประกวดแฟนซีสัตว์เลี้ยงแสนรักแสนรู้ Pet Talent ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท ให้กับมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย เพื่อสมทบทุนสำหรับการการนำไปใช้ในการอนุรักษ์ช้างและดูแลรักษาช้างเจ็บป่วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิสรา รัตนากร เป็นผู้แทนในการรับมอบเงินเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป