วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดกิจกรรม “Happy Valentine Charity 2018” โดยภายในงานมีการประมูลของขวัญจากดารา นักร้อง การจัดซุ้มเกมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคณาจารย์ การจำหน่ายสินค้าและอาหาร และการถ่ายภาพร่วมกับกามเทพ ทั้งนี้รายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวรวมกับการเปิดรับบริจาคเงินจากผู้ปกครอง มอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสมทบทุนสำหรับการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  และในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ให้เกียรติมารับมอบเงินจำนวน 292,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบรายได้ทั้งหมดในการจัดกิจกรรม
Happy Valentine Charity 2018 สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
(22/02/2561)

 

กิจกรรม Happy Valentine Charity 2018
(14/02/2561)