โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2018 International Mathematics Wizard Challenge (2018 IMWic) เมื่อวันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงจากาต้าร์ ประเทศอินโดนีเซีย