ศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Satit Chula Innovation Hub) ส่งผลงานนวัตกรรมของนักเรียนเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในงาน International Engineering Invention & Innovation Exhibition (i-ENVEX 2018) ณ University Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้รับทั้งหมด ดังนี้

  1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Award)
  2. Special Award from Korea University Invention Association 
  3. Special Award from Norton University Kingdom of Cambodia Nation Religion King

จากผลงาน “ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะ” (Esi Bag Suite : Emergency & Safety Intelligence Bag Suite for Athletes, Disability and Elderly)

นักเรียนผู้สร้างผลงาน ได้แก่

  1. ด.ช. มัชฌิมา สุวิชชโสภณ ป.5/2
  2. ด.ช. กร เหมรัญช์โรจน์ ป.6/3
  3. ด.ญ. สุพิชญาณ์ เหมรัญช์โรจน์ ป.1/4
  4. ด.ญ. กุลณัฏฐ์ โตวิกกัย ม.1/4
  5. ด.ญ. จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ ม.1/7