การมอบบริจาคเงินเนื่องในวันวาเลนไทน์ 2561 มอบให้กับวงดนตรีผู้พิการทางสายตา “วงน้ำทิพย์” เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยรวมยอดเงินบริจาคได้ทั้งสิ้น  11,745.25  บาท