วีดิทัศน์คำแนะนำสำหรับนักเรียนในการเรียนออนไลน์
จัดทำโดย ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2564
นำแสดงโดย อาจารย์เกตุธัช กัญจนชุมาบุรพ และอาจารย์ศิวณัฐ เล่อยิ้ม
ถ่ายทำ/ตัดต่อ โดย อาจารย์ฌานดนู ไล้ทอง