วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์พัชรี วรจรัสรังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รับมอบโล่เกียรติคุณ “โรงเรียนแบบอย่างการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม” พร้อมเกียรติบัตร จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จากการที่นักเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครองได้ร่วมกันยอดเงินใส่กระปุกออมสินรายห้อง จำนวน 48 กล่อง มีทั้งระดับอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนโครงการการศึกษาพิเศษฯ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในสังคม ให้กับโครงการ The Heart of Giving “หัวใจแห่งการให้” มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศไทย จำนวน 27,201 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

พิธีมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในสังคม ให้กับโครงการ The Heart of Giving “หัวใจแห่งการให้” มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศไทย

คลิกที่ลิงค์นี้  https://satite.chula.ac.th/มอบเงินมูลนิธิศุภมิต/