ป.6 ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ จังหวัดสมุทรสงคราม
(8/02/2561)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คณะนักเรียนและคณาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เดินทางไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง มีโอกาสได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาวบ้าน ณ ดอนหอยหลอด ได้กราบไหว้สักการะศาลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดาแห่งกองทัพเรือไทย เข้าเยี่ยมชมเรือนไทย จัดแสดงวัตถุโบราณสมัยตันรัตนโกสินทร์ และสวนพฤกษชาติในวรรณคดี ติดแม่น้ำแม่กลอง ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เยี่ยมชมวัดค่ายบางกุ้ง สถานที่อันเป็นเคยค่ายทหารเรือไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าเอกทัศน์ เยี่ยมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมศิลปะแบบโกธิค ณ อาสนวิหาร แม่พระบังเกิด อันเป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชน สร้างมานานกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง พร้อมเที่ยวชมตลาดน้ำอัมพวา