วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 คณะผู้แทนกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.พัชรี วรจรัสรังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกันจัดมอบ “ถุงปันสุข” ประกอบด้วยอาหารและของใช้จำเป็นเพื่อการดำรงชีพ จำนวน 48 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) หน่วยโภชนาการ หน่วยอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของบริษัทภายนอก ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุข

บรรยากาศความร่วมแรงร่วมใจซึ่งกันและกัน สำหรับการแบ่งสัดส่วน “ถุงปันสุข”