รวมภาพบรรยากาศ พิธีเปิดงาน CUD OPEN HOUSE 2019 อิสระแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์และแบ่งปัน ก้าวทันศตวรรษที่ 21 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมฯ