ป.5 จัดโครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย คือวัฒนธรรมไทยอันงดงาม ณ บ้านบางแค 2
Primary 5 organized the “Caring for the Elderly – a beautiful Thai culture”
project at Ban Bang Khae 2
(24/1/2561)

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะนักเรียนตัวแทนและคณาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไปจัดการแสดง ชุด “ตะลุงสากล” สร้างความบันเทิงให้กับผู้สูงวัย ในโครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัยคือวัฒนธรรมไทยอันงดงามณ บ้านบางแค 2 พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้สำหรับผู้สูงวัยในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ผ้าออมสำเร็จรูป (แพมเพิร์ส) และกระดาษชำระ