เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ A และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โรงเรียนจึงขอประกาศปิดเรียนห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ตั้งแต่วันจันทร์ที่
3 กุมภาพันธ์ 2563 – วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเวลา 3 วัน และให้กลับมาเรียนตามปกติในวันพฤหัสบดี
ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ผศ.ทินกร บัวพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม