โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. กษม สินธุภิญโญ ป.6/7  และ ด.ช. ฐิติรัตน์ ชุติมิต ป.6/3 เป็นตัวแทนนักกีฬาลีลาศของกรุงเทพมหานคร ได้รับเหรียญทองแดงจากประเภท Standard และได้รับรางวัลอันดับที่ 4 จากประเภท Latin ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39ขุนด่านเกมส์