ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
https://drive.google.com/file/d/P1S2(PDF)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
https://drive.google.com/file/d/P2S2(PDF)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
https://drive.google.com/file/d/P3S2(PDF)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
https://drive.google.com/file/d/P4S2(PDF)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
https://drive.google.com/file/d/P5S2(PDF)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
https://drive.google.com/file/d/P6S2(PDF)

ข้อแนะนำ : แนะนำให้เปิดไฟล์ PDF ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ Firefox , Chrome หรือ Safari