เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
 
ผู้ปกครองสามารถดูคะแนนผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำภาคต้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในระบบ CUD SMART SCHOOL โดยสามารถใช้ Username และ Password ของท่าน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 
Scan QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดแนะนำวิธีการดูผลการเรียนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง หรือคลิกที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3o40ibG
 
ระบบ CUD SMART SCHOOL