จดหมายแจ้งจากโรงเรียน
เรื่อง กำหนดวันรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

ท่านสามารถ download จดหมายแจ้งจากโรงเรียนได้ที่ link ด้านล่าง
https://satite.chula.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/out-001-3-Feb-2020.pdf