จดหมายแจ้งจากโรงเรียน
เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษาจังหวัดราชบุรีและนครปฐม

ท่านสามารถ Download จดหมายแจ้งจากโรงเรียนได้ที่ link ด้านล่าง
https://satite.chula.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/out-070-P6-13-Feb-2020.pdf