ป.1 ทัศนศึกษาสวนสามพราน นครปฐม (สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา)
Primary 1 students’ field trip to Sampran Riverside, Nakhon Pathom
(Fun and Happiness Week)
(26/2/2561)

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คณะนักเรียนและคณาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนสามพรานริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน (สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา) โดยมีกิจกรรมวิถีไทย อาทิ การร้อยมาลัย การวาดร่ม การรำไทย การทอผ้า มวยไทย การทำลูกประคบ การจักสาน เครื่องปั้นดินเผา การทำนา ครัวไทย และชมการแสดงวิถีชีวิตไทย ซึ่งทำให้นักเรียนเรียนได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตของความเป็นไทยมากขึ้น