คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 10 กม. และ เดิน-วิ่ง ฟันรัน 3 กม. โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา
2.เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และทำนุบำรุงอาคาร สิ่งก่อสร้างที่ทรุดโทรม และพัฒนาวิชาการคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่า นิสิต บุคลากร และประชาชนคนไทยโดยทั่วไปออกกำลังเพื่อสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ เป็นแบบอย่างการส่งเสริมสุขภาพ
4.เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5.เพื่อส่งเสริมสร้างความสามัคคีแก่หมู่คณะ
ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  โดยเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป

Click อ่านรายละเอียดการสมัครและวิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ Link ด้านล่าง
https://www.alphame.co.th/edu-cu-run-2020/?fbclid=IwAR1du2QPntNOiJDyIzDCoL654LFWeaQwasgMBnv8SeVGMGQn5SL1TM1ZA44