เชิญชวนไปร่วมกิจกรรม โครงการซัมเมอร์ ณ ประเทศอังกฤษ
ได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ปลอดภัย อาหารครบ 5 หมู่
Click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   http://www.uk-summer-gifted-cud.com/