ขอเชิญชมวีดิทัศน์ วิชาสนุกกับการงานอาชีพ และ วิชาโภชนาการ : อาจารย์ผู้สอน รศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร

By |2020-11-05T02:10:28+07:00November 2, 2020|คุยกับครู|

1.สนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอนงานโภชนาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
: อาจารย์ผู้สอน รศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร

1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ
https://drive.google.com/file/d/intro
1.2 กิจกรรมแกงกะหรี่ญี่ปุ่น
https://drive.google.com/file/d/curry
1.3 กิจกรรมต้มยำปลากระป๋อง
https://drive.google.com/file/d/tomyam
1.4 กิจกรรมสลัดม้วนสาหร่าย
https://drive.google.com/file/d/saladseaweed
1.5 กิจกรรมแครกเกอร์แสนสวย
https://drive.google.com/file/d/crackers
1.6 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบปฏิบัติอาหาร
https://drive.google.com/file/d/beforetest
1.7 กิจกรรมการสอบปฏิบัติอาหาร
https://drive.google.com/file/d/test
1.8 กิจกรรมการสอบวัดความรู้
https://drive.google.com/file/d/testknow
1.9 กิจกรรมนักเรียนประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อครูนำมาพัฒนาการเรียนการสอน
https://drive.google.com/file/d/evaluate
1.10 ไฟล์รวมจากกิจกรรม 1.1-1.9 (ความยาว 1.17 ชั่วโมง)
https://drive.google.com/file/d/all

2.ขอเชิญชมวีดิทัศน์ วิชาสนุกกับการงานอาชีพ สนุกคิดประดิษฐ์สร้าง“ผ้าปิดปากอนามัยสู้ภัย COVID-19”
: อาจารย์ผู้สอน รศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร

2.1 Click Link ผ้าปิดปากอนามัยสู้ภัย COVID -19
https://drive.google.com/file/d/maskcovid

3.ขอเชิญชมวีดิทัศน์ วิชาสนุกกับการงานอาชีพ งานมัดร้อย (ระดับชั้น ป.5- ป.6)
: อาจารย์ผู้สอน รศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร
3.1 Link มัดร้อยวิชาสนุกกับการงานอาชีพ (ระดับชั้น ป.5- ป.6) ปมเทด
https://drive.google.com/file/d/ted
3.2 Link มัดร้อยวิชาสนุกกับการงานอาชีพ (ระดับชั้น ป.5- ป.6) พีคอสซ้าย
https://drive.google.com/file/d/picosleft
3.3 Link มัดร้อยวิชาสนุกกับการงานอาชีพ (ระดับชั้น ป.5- ป.6) พีคอสขวา
https://drive.google.com/file/d/Picosright

4.ขอเชิญชมวีดิทัศน์ การทำสลัดสาหร่ายโรล (วิชาโภชนาการ ป.5)
: อาจารย์ผู้สอน รศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร
4.1 Link วีดีทัศน์การทำ สลัดสาหร่ายโรล (วิชาโภชนาการ ป.5)
https://drive.google.com/file/d/Saladroll

Go to Top