The Mask Singer Satit Chula season 1
(12/01/2561)

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดกิจกรรมหน้ากากนักร้อง The Mask Singer Satit Chula Season 1 ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ชนะเลิศคือ หน้ากากซูชิ เมื่อเปิดหน้ากากมาคือ ด.ช. ปภังกร หวังชูเชิดกุล ป. 6/1 และรองชนะเลิศคือ หน้ากากนกยูง ซึ่งก็คือ ด.ญ. ดากานดา โกเมนเอก