วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ จัดกิจกรรม “รับเพื่อนพ้อง พี่น้อง ป.1” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีกิจกรรมสมาชิกสานสัมพันธ์ระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง กิจกรรมคุยกับคุณครู และกิจกรรมการแสดงมายากล ฐานกิจกรรมพลศึกษา ฐานการแสดงบิดลูกโป่งตัวตลกโบโซ่ ให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมกับกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมรณรงค์การลดขยะและแยกขยะ (Chula Zero Waste)