การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 1 – 3 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น.
ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถส่งคำถามผ่านไลน์ส่วนตัวอาจารย์ประจำชั้นได้ถึงวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 และสามารถรับชมการปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครองแบบย้อนหลังได้ที่ Line Group กลุ่มอนุบาล