กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม GREEN HENAN เมือง ZHENGZHOU มณฑล HENAN สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงานโครงการ Zero Waste – (19/07/2561)