กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม ตลาดนัด ก.พ.อ. ตลาดนัดสามัคคี D.I.Y.
Vocational Courses and Technology Department organized the D.I.Y. Market
(2/02/2561)

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมตลาดนัดสามัคคี ระหว่างเวลา 15.00 – 17.30 . ณ บริเวณชั้นล่างอาคารบริหาร ชั้นล่างอาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ และสวนสาธิต ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้

? ตลาดนัดทำเพลิน
– พี่สอนน้องทำ
– พ่อแม่อาสา
– ภูมิปัญญาท้องถิ่น
– งาน D.I.Y
♻️ ตลาดนัดดำเนินสนุก
– ขายหนังสือมืองสอง แบ่งปันของเหลือใช้
? ตลาดนัดจิ๋วจตุจักร
– ออกร้านจำหน่ายสินค้าราคามิตรภาพ
? ลานไฮเทค
– สนุกกับเกมส์คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานจาก iPad